REGULACJE COVID – 19

W koncercie bez jakichkolwiek ograniczeń mogą uczestniczyć osoby zaszczepione oraz posiadające negatywny test antygenetyczny (nie wykonywany samodzielnie) nie starszy niż 24 godziny lub negatywny test PCR wykonany nie później niż 48 godzin przed koncertem. W czasie koncertu może nadal obowiązywać konieczność zasłaniania maseczką ust i nosa, na co nabywający bilet wyraża zgodę.

Osoby niezaszczepione przyjmują do wiadomości, że koncert będzie organizowany w konsultacji z organami medycznymi (Ministerstwo Zdrowia, Lekarz Wojewódzki i lokalny SANEPID) i może zaistnieć sytuacja taka, iż zostaną wydane nakazy sprawdzania certyfikatów szczepień i testów oraz mogą zostać wprowadzone ograniczenia udziału w koncercie dla takich osób. W takim przypadku osoba niezaszczepiona zobowiązana zostanie do przeprowadzenia testu i okazania negatywnego wyniku tego testu.

Organizator nie jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki losowe, które uniemożliwią nabywcy biletu udział w koncercie (w tym za konieczność okazania odpowiednich zaświadczeń) i w takich przypadkach nie jest zobowiązany do zwrotu należności za bilety.

Nabywca biletu przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie środków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie koncertu (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki) może spowodować interwencję służb porządkowych.